• fr
  • en
  • nl
The SPEED-Up-Your Skills tool is an online tool to measure competencies and monitor progress in achieving competences.
Here you can create a tailor-made competence profile based on competencies and associated indicators. Afterwards, both the young people and the assessor / supervisor of the organization can determine to what extent the young people meet the set level (seen from both perspectives). It establishes a baseline and then monitors future progress. The outcome of the assessment by the young people and assessor is an ideal starting point for mapping out sufficiently developed competencies and for drawing up a development plan and insight into points for improvement. It helps manage expectations and clarifies what future growth is expected from the assessee.
Homepagina tekst nog aan te leveren
De SPEED-Up-Your Skills-tool is een online tool om competenties te meten en de voortgang bij het behalen van competenties te volgen.
Hier kunt u een op maat gemaakte competentieprofiel te creƫren op basis van competenties en bijbehorende indicatoren . Achteraf kunnen zowel de jongeren als de assessor / begeleider van de organisatie bepalen in hoeverre de jongeren voldoen aan het gestelde niveau (vanuit beide perspectieven gezien). Het stelt een basislijn vast en bewaakt vervolgens de toekomstige voortgang. De uitkomst van het assessment door de jongeren en assessor is een ideaal startpunt om reeds voldoende ontwikkelde competenties in kaart te brengen en voor het opstellen van een ontwikkelplan en inzicht in verbeterpunten. Het helpt bij het managen van verwachtingen en maakt duidelijk welke toekomstige groei van de assessee wordt verwacht.

{{ 'LOGIN.TITLE' | translate }}

{{ 'LOGIN.EXCEPTIONS.NOUSERACCOUNT' | translate }}

{{ 'RESET.SUCCESS' | translate }}

{{ 'EXCEPTIONS.REQUIRED' | translate }} {{ 'EXCEPTIONS.EMAIL' | translate }}
{{ 'EXCEPTIONS.REQUIRED' | translate }}

{{ 'FORGOT.TITLE' | translate }}

{{ 'LOGIN.EXCEPTIONS.NOUSERACCOUNT' | translate }}

{{ 'FORGOT.SUCCESS' | translate }}

{{ 'EXCEPTIONS.REQUIRED' | translate }} {{ 'EXCEPTIONS.EMAIL' | translate }}